Sex argument för framtidens stambanor

Med nya stambanor bygger vi ett helt nytt Sverige. Ett hållbart Sverige som möjliggör kortare restider och att bo och arbeta där man vill. Ett Sverige där stad och landsbygd knyts ihop och där företag kan växa även i mindre orter.

Nya stambanor är nämligen så mycket mer än bara ett järnvägsbygge. Det är själva hjärtat i ett större samhällsprojekt som ska vara till nytta för många generationer framöver.

Nya möjligheter kommer att öppna sig för invånarna i vårt land – inte minst för dig som bor i Jönköpings län. Vi har samlat sex punkter som visar hur nya stambanor  bygger ett attraktivt och konkurrenskraftigt framtida Sverige.

01.

Ett samhällsbygge för hela Sverige

Järnvägsnätet i Sverige är eftersatt och utnyttjas till max för både gods- och passagerartrafik. Samtidigt ökar behovet av transporter för varje år. Det här är en ekvation som måste lösas. Genom att bygga nya stambanor löser vi inte bara stora delar av framtidens transportbehov, vi påbörjar även ett stort samhällsbygge som är till nytta för hela landet.

Bygget av nya stambanor skulle visserligen pågå under en lång tid, men tack vare tidiga investeringar på regional och kommunal nivå kan effekterna i samhället uppstå relativt snabbt. Mindre orter skulle blomstra tack vare nya bostadsområden och förbättrade pendlingsmöjligheter. På så sätt ger nya stambanor tillväxt långt utanför våra tre storstadsområden.

02.

Solklar nytta för dig i Jönköpings län

Nya stambanor sätter Jönköpings län mitt i Sveriges centrum och gör regionen till navet mellan de tre storstadsregionerna. Det strategiska läget gynnar näringslivet och bidrar till positiva effekter så som fler bostäder, ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt för hela länet, även i kommuner utan någon station.

För dig i Jönköpings län innebär det ett attraktivare boende och större möjligheter att styra över arbete, studier och fritid. Du kommer att bo mitt i en enda stor arbetsmarknadsregion med 10 miljoner människor inom några timmars restid. Här blir Jönköpings län den naturliga mötesplatsen med smidig arbetspendling, möjlighet att söka fler jobb och ett lokalt näringsliv som enklare kan hitta rätt arbetskraft.

03.

En investering för framtida generationer

Sverige växer snabbt och SCB räknar med 12 miljoner invånare 2035. En så snabbt växande befolkning ställer höga krav på effektiva transportlösningar. Det möter vi bäst med nya stambanor. På samma gång tillgodoser vi även kommande generationers krav på flexibla arbetsmöjligheter och klimatneutrala resor.

Från Jönköping kommer du kunna ta dig till Stockholm eller Malmö på under 2,5 timme och till Göteborg på bara 60 minuter. En avsevärd skillnad mot vanliga tåg och dessutom en vass konkurrent till inrikesflyget mellan ändstationerna. Prognoserna visar att åtta av tio resor kommer att beröra de mellanliggande orterna. Det är också här som de största nyttorna uppstår: från Jönköping du kan vara i Borås på under en halvtimme eller i Linköping på 45 minuter. Samtidigt blir restiderna från Värnamo och Tranås avsevärt kortare.

04.

Miljövänligt och smidigt för ett hållbart liv

Sverige har högt ställda miljömål. Regeringens vision är att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. För att nå målet är nya stambanor helt avgörande. Det skulle inte bara innebära färre transporter på väg utan även en minskad andel inrikesflyg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

Med enbart dagens stambanor blir det svårt att nå regeringens mål. Anledningen stavas kapacitetsbrist. I dag trängs snabba tåg med långsamma tåg vilket skapar både köer och förseningar. Samtidigt finns det inte plats för fler tåg. Tack vare nya stambanor kan olika typer av tåg separeras, vilket såväl ökar kapaciteten som minimerar risken för förseningar.

05.

Nödvändigt för ett konkurrenskraftigt näringsliv

Nya Stambanor ses i första hand som en investering för passagerartrafik. Men det är lika mycket en investering för Sveriges näringsliv och tunga industri. Med nya stambanor skulle godstransporterna på nuvarande stambana kunna tredubblas och med en upprustning dessutom ge säkrare transporter när det gäller punktlighet och framkomlighet.

Jönköpings län är en företagstät region med en betydande tillverkningsindustri. Det är också ett logistikcentrum där en väl fungerande infrastruktur är av högsta vikt. Utan tillgång till effektiva och miljövänliga godstransporter hämmas utvecklingen i stora delar av näringslivet, vilket påverkar hela samhället. Nya stambanor gör det i stället möjligt för företag runt Nässjö, Vetlanda, Gnosjö, ja hela Jönköpings län, att fortsätta växa på en global marknad.

06.

Ett smidigt resande ut i Europa

Nya stambanor kopplar bokstavligt talat samman Sverige med övriga Europa. Det satsas nu för fullt på ett modernt järnvägssystem mellan Danmark och Tyskland som beräknas vara klart 2029 när Fehmarn Bält-tunneln invigs. Det innebär att de nya stambanorna i Sverige kan kopplas ihop med järnvägar i övriga Europa redan från start.

Fehmarn Bält-förbindelsen är en satsning som hela södra Sverige kan dra nytta av. Restiden mellan Köpenhamn och Hamburg halveras och från Malmö är du i den tyska storstaden på under tre timmar med tåg. Redan i dag är Hamburg Hauptbahnhof en knutpunkt för det tyska järnvägsnätet och härifrån når du snabbt vidare ut i Tyskland eller övriga Europa.