Om oss

Region, kommuner och näringsliv arbetar i samverkan för nya stambanor i Jönköpings län och är avsändare för denna webbplats och tillhörande kommunikation i olika digitala kanaler.  

Bakgrunden till kommunikationssatsningen är att Trafikverket har presenterat ett förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. I planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren. Förslaget är ute på remiss till den 28 februari 2022 och under våren fattar regeringen beslut om en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. En viktig fråga för Jönköpings län är förstås förverkligandet av nya stambanor och att Trafikverkets planeringsarbete för att bygga ett sammanhållet system tar fart.

Med en insatt hemmaopinion som kan argumentera för samhällsnyttan med nya stambanor sänder vi viktiga signaler till beslutsfattare i vår omvärld. Fram till regeringens beslut om ny transportinfrastrukturplan ser vi det därför som viktigt att kommunicera nyttorna med nya stambanor.