Nyheter

Region, kommuner och näringsliv arbetar i samverkan för nya stambanor i Jönköpings län och är avsändare för denna webbplats och tillhörande kommunikation i olika digitala kanaler. Här kan du läsa nyheter och artiklar om projektets status just nu.

Fortsatt hopp om nya stambanor

02-02-23

- Jag tror att nya stambanor i sin helhet kommer bli verklighet, även om regeringens ändrade uppdrag till Trafikverket innebär att vägen dit har blivit krokigare. Sannolikt blir det inte heller stambanor för höghastighetståg med farter över 300 km/h.

Ny beräkning stärker nyttor kraftigt med nya stambanor

04-08-22

Region Jönköpings län har låtit konsultbolaget WSP analysera effekten på den samhällsekonomiska lönsamheten om man uppdaterar den samhällsekonomiska kalkylen. Jämfört med flera andra större aktuella järnvägsutbyggnader visar analysen att nya stambanor mellan Sveriges tre storstäder står sig starkt.

Regeringen anslår pengar till planering av nya stambanor genom Jönköpings län

10-06-22

Infrastrukturminister Tomas Eneroth meddelade på en pressträff på järnvägsperrongen i Jönköping idag att regeringen satsar tre miljarder kronor på planering av de kvarstående etapperna av nya stambanor. Det handlar om sträckorna Jönköping-Linköping, Jönköping-Borås och Jönköping-Hässleholm.

Med bättre pendlingsmöjligheter kan vi bygga ett nytt Tranås

25-05-22

Mats Holmstedt (M) är kommunstyrelsens ordförande i Tranås. Tranås är en av de orter i Småland som planerar för att få en station utmed den nya stambanan. Än är det inte helt klart om stationen blir av men Mats Holmstedt tycker att en station är viktig för Tranås utveckling.

Vi vill vara ett hållbart företag och då är det järnväg som gäller

20-05-22

Thorbjörn Sagerström är vd för DS Smith Norden i Värnamo. Företaget använder i möjligaste mån järnvägen för transporter av sitt gods. Miljön är ett tungt vägande skäl till det valet. Därför är det också naturligt att att han vill se nya stambanor med station i Värnamo på plats så snart som möjligt.

Viktigt att tydliggöra nyttan och värdena av en ny stambana

16-05-22

Aneby kommun kommer inte att få någon station utmed den nya stambanan. Trots det tycker kommunstyrelsens ordförande, Beata Allen (C), att stambanan är betydelsefull för kommunen.

De nya stambanorna måste byggas ut i sin helhet

10-05-22

Det är viktigt att de nya stambanorna byggs ut i sin helhet. Det är då nyttorna uppstår, menar Torbjörn Åkerblad, biträdande kommundirektör i Vaggeryd och ansvarig för hållbar samhällsutveckling, kommunikation, fysisk planering samt mark och exploatering.

Ambitionsnivån för nya stambanor för låg anser Region Jönköpings län

24-02-22

Ett sammanhållet system för de nya stambanorna som Trafikverket föreslår är bra. Men målåret 2045 är alldeles för långt fram, tycker Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i sitt förslag till remissyttrande kring nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

Nya stambanor driver tillväxt i Jönköpings län

19-01-22

När det byggs en ny stambana för järnväg som får en station i Jönköping blir det en framtida motståndskraft mot arbetslöshet.

Stor majoritet av länsinvånarna positiva till nya stambanor för höghastighetståg

18-01-22

68 procent av länsinvånarna är positiva eller mycket positiva till att nya stambanor byggs mellan Stockholm, Malmö och Göteborg med stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo. Det visar en opinionsundersökning som Region Jönköpings län nyligen låtit genomföra.