De nya stambanorna måste byggas ut i sin helhet

10-05-22

Vad betyder stambanorna för Vaggeryd?

- De kommer innebära att vi knyter samman storstadsregionerna med vår del av landet. Och Vaggeryd hamnar mitt emellan två höghastighetsstationer enligt det som Sverigeförhandlingen har sagt. Det ger en vidgad arbetsmarknadsregion som kommer leda till bättre kompetensförsörjning. Det kommer också göra så att det byggs fler bostäder samt frigöra utrymme på befintliga järnvägar där det är kapacitetsbrist idag, säger Torbjörn Åkerblad.

Vaggeryd får ingen station på stambanan, hur kan det då stambanan ha så stor betydelse?

- Vi har nära till både Värnamo och Jönköping med järnväg. Med en elektrifierad järnväg får vi 20 minuters restid både till Värnamo och Jönköping som kommer ha stationer på stambanan. Det ligger i sakens natur att vi inte också får station men det är ändå en jättestor fördel för oss och våra företag, liksom för länet i stort, säger Torbjörn Åkerblad och fortsätter:

- Företagen kommer att få bättre resmöjligheter till storstadsregionerna. Dessutom kommer fler ta tåget istället för att flyga så det blir mer hållbara resor också. Det kommer frigöras kapacitet på de befintliga banorna och det blir mindre intressekonflikt mellan persontrafik och godset. Med nya stambanor blir det mindre trängsel på spåren. Vi är en tillverkande kommun och fungerar dessutom som en torrhamn åt Göteborgs hamn så det handlar om mycket transporter till och från Vaggeryd.

Vad är det viktigaste just nu?

- Det viktigaste är att man får utbyggt nya stambanor i en helhet, det är då nyttorna uppstår. Det krävs också politiskt mod att kunna förverkliga de här tankarna även om det känns ganska självklart att bygga för framtiden och kommande generationer. Alla kommuner som ligger längs med stambanan kommer få fler företag som vill etablera sig där. Det kommer att leda till att fler vill bosätta sig där och för Sverige som land gynnar detta tillväxten, säger Torbjörn Åkerblad.

Finns inte risken att de boende i Vaggeryd tycker att de får alla störningar av järnvägen men ingen nytta eftersom det inte blir någon station?

- Vi har redan idag en motorväg genom kommunen, vi ser att vi har stor tillväxt tack vara den. För att nya företag ska vilja etablera sig bygger på att de ser att vi har ett kommunikativt läge. Den negativa påverkan är inget som skrämmer oss, utan vi ser att nyttorna överväger att man får en barriär i landskapet.

De ska vara klara 2045 – vad tänker du om det?

- Jag tycker det är för långt fram. Nyttorna uppstår ju först när systemet är klart och därför borde det vara klart så snart som möjligt. Men det gäller att hitta en finansiering som inte tränger undan andra behov i infrastrukturen utan att man kan upprätthålla en god nivå på befintliga vägar och järnvägar också, säger Torbjörn Åkerblad.

Article Image