Regeringen anslår pengar till planering av nya stambanor genom Jönköpings län

10-06-22

- Jönköping blir ett centrum för järnvägstrafiken i hela södra Sverige, menade infrastrukturministern.

- Jag gläds åt beskedet som vi får till Jönköpings län, sa Marcus Eskdahl, regionråd (S) och ordförande i TIM-nämnden. Vi har jobbat med den här frågan under mycket lång tid och det är en fråga som vi kommer fortsätta jobba med. För vår del regionalt och även kommunalt har vi velat få den här signalen för vi behöver besked för planeringen. Det handlar om stationslägen och hur spåret ska gå. Och där har vi också sagt till infrastrukturministern att vi är beredda att hjälpa till och stötta upp processen.

- För oss i Jönköpings kommun så innebär det att vi äntligen kan planera färdigt när det gäller nere vid Skeppsbron och Södra Munksjön, sa kommunalråd Mona Forsberg (S).    

Marcus Eskdahl menar att nya stambanor behövs för att kunna fortsätta utveckla Jönköpings län utifrån ett hållbart perspektiv, för att kunna skapa mer arbete och för att människor ska kunna pendla mellan orter i de olika kommunerna och till regioncentra. Nya stambanor gör det också möjligt att frilägga befintliga spår för att kunna ha fler regionaltåg som fungerar i den dagliga pendlingen.

- Vi är beroende av nya stambanor och det gagnar inte bara vårat län, utan hela Sverige att vi bygger ut järnvägen, sa Marcus Eskdahl.

Article Image