Nya stambanor driver tillväxt i Jönköpings län

19-01-22

När det byggs en ny stambana för järnväg som får en station i Jönköping blir det en framtida motståndskraft mot arbetslöshet.
– Ja, så funkar det. Sambanden är tydliga, säger Göran Cars, professor i samhällsplanering, och författare till rapporten ”Nya Stambanor – konsekvenser och möjligheter”.

Nya stambanor leder dels till att fler företag vill etablera sig på orten och dels till att fler personer får pendlingsavstånd till arbeten runt om orten som tidigare inte var möjliga att pendla till. Det gör i sin tur att arbetsmarknadsregionen växer. Ju större en arbetsmarknadsregion är desto högre tillväxt har den och därmed också lägre arbetslöshet.

Större arbetsmarknadsregion ger mindre känslighet
– Forskning visar att ju större en arbetsmarknadsregion är desto mindre känslig är den för konjunktursvängningar och ju bättre rustad är den för att möta arbetslöshet, säger Göran Cars.

Det innebär att det inte bara är kommunen som får en station som vinner attraktivitet utan även angränsande kommuner.

– Malmö som redan har gjort den här resan är ett tydligt exempel, säger Göran Cars. När Öresundsbron kom och när Pågatågen började köra så blev hela Malmöregionen förstorad och idag kan man bo i Malmö och jobba i Köpenhamn, eller tvärtom. Vi ser också att Malmö har mått bra av det här, utbudet på kulturlivet och restauranger ökar, fler vill besöka staden och med ökade bostadspriser ser vi att Malmö ökar i attraktivitet.

Kort pendlingstid vidgar arbetsmarknaden
För att stambanan ska ha den här goda effekten på Jönköping och området runt omkring krävs det att resetiderna mellan Jönköping och pendlingsorterna understiger en timma, det är så länge människor i allmänhet kan tänka sig att pendla och pendlandet har ökat med 50 procent de senaste 20 åren i Sverige. Med nya stambanor skulle man kunna pendla mellan Jönköping och Borås på under 30 minuter, vilket vidgar arbetsmarknaderna i båda riktningar.

”Binder samman stad och landsbygd”
Marcus Eskdahl, regionråd (S) och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö:

– Nya stambanor kommer att binda samman stad och landsbygd. Vi ökar det hållbara resandet och arbetsmarknadsregionerna kommer att växa. Vi behöver en förbättrad infrastruktur för ett bra liv i en attraktiv region. Detta ger i sin tur en stabilare ekonomi oavsett du bor i en ort som har en station eller inte. Stambanorna behövs i framtidens infrastruktur, de är ett stort steg i rätt riktning för ett mer hållbart och sammanhållet samhälle.

Av tabellen nedan framgår hur restiderna skulle kortas med ett höghastighetståg. Boende i Skåne eller Östergötland skulle få tillgång till en betydligt större arbetsmarknad.

 

NICLAS BEERMANN

Kontakt:
Göran Cars, rapportförfattare: 070-438 43 01
Marcus Eskdahl, regionråd: 070-697 74 50

 

Article Image