Med bättre pendlingsmöjligheter kan vi bygga ett nytt Tranås

25-05-22

- Det viktigaste är helt klart regionförstoringen och möjligheten till en helt annan arbetsmarknad. Och att vi får de snabba regiontågen som stannar i Värnamo, Tranås, Jönköping och Linköping. Det är de snabba regiontågen som Tranås är intresserade av. Även om du bor på annan ort ska du ha valmöjligheten att enkelt kunna arbeta på exempelvis universitet/högskola, större sjukhus eller ett high-tech-bolag. Det är oerhört viktigt med pålitliga och snabba transporter framöver.

Vad betyder stambanorna för Tranås?

- Med bättre pendlingsmöjligheter kan vi bygga ett nytt Tranås. Idag är det 400 personer fler i Tranås dagtid. Dessa skulle vi gärna se att de bosätter sig här. Samtidigt vill vi inte begränsa dom som vill bo här och samtidigt bo någon annanstans. Det är ca 1 700 personer som pendlar till och från Tranås dagligen. Dom vill vi erbjuda trygga boenden med sjönära lägen, det som vi kallar femminutersstaden med korta avstånd men med ett utbud som lockar. Vi kan erbjuda något annat än Jönköping och Linköping, vi bygger inga höga hus utan här kan man bygga ett hus nära sjön. Många människor väljer att flytta tillbaka till sitt ursprung när de är i trettioårsåldern och sedan bo kvar medan barnen växer upp. Det innebär att man någonstans i livet bestämmer sig för Tranås och då vill vi vara så attraktiva att man väljer att stanna resten av livet.

- Vi har högre inflyttning som mål. Och med ett stopp med regionaltåget mellan Jönköping och Linköping kan vi bygga ett nytt Tranås utifrån nya strategier. Vi ser också att när de större orterna växer så gör även de mindre det, vi hoppas att Tranås ska bli så attraktivt att man väljer att bo här.

De ska vara klara 2045 – vad tänker du om det?

- Det viktigaste är att det börjar fattas beslut så att vi som kommun kan börja planera. En ny stambana påverkar vilka områden som blir bostadsområden, var skolor ska ligga och hur kommunen ska utvecklas. Vi måste planera så det inte krockar med en ny stambana 2045.

Vilken är den viktigaste frågan just nu?

- Det är att besked och tidsplaner kommer så att vi vet vad vi har att förhålla oss till. Och att finansieringen lyfts ut ur nationella planen och ligger för sig själv. En ny satsning får inte göra att andra viktiga satsningar minskas ner.

- Troligtvis kommer vi inte att åka mindre bil även om stambanorna byggs, men vi kommer minska utsläppen på andra sätt genom mer miljövänliga bilar. Då är det viktigt att vägarna underhålls, annars blir det som man gör idag där man sänker hastigheten bara för att de är för dåligt underhållna.

Article Image